OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

Avslutter de ekstraordinære tiltakene

– Etter en helhetsvurdering avsluttes de ekstraordinære tiltakene mot luftforurensning ved midnatt fredag, sier byrådsleder Monica Mæland.

Artikkelen er sakset fra www.bergen.kommune.no/luftkvalitet 

Dette betyr at ekspressbussene fra bydelene, parkeringsrestriksjoner og sambruksfelt avsluttes ved midnatt fredag. Sentrumsbussen vil gå i sin ordinære trasé fra mandag morgen (men går til Haukeland universitetssykehus til og med lørdag 23. januar). Ordningen med utvidet innfartsparkering avsluttes også.

– Ikke juridisk hjemmel til å fortsette
– Det er fortsatt for høye målinger, og tiltakene vi har iverksatt, gir ikke lenger endringer i trafikktallene. Men basert på den værsituasjonen vi forventer fremover og en helg med betydelig mindre trafikk, tilsier dette at det ikke lenger er faglig eller juridisk hjemmel til fortsatt å videreføre tiltakene, sier Mæland.

– Hvis situasjonen fremover ikke forbedrer seg, må vi selvsagt vurdere å iverksette mer restriktive tiltak, herunder kjørerestriksjoner knyttet til dato eller forbud mot dieselbiler, påpeker hun.

– Jeg vil samtidig berømme Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Politiet, Skyss, Tide og alle andre som har vært med å bidra konstruktivt og handle målrettet i denne helt spesielle situasjonen som vi har opplevd i Bergen, sier Mæland.

– Vil evaluere
– Det vil bli foretatt en omfattende evaluering av arbeidet og de tiltakene som er innført, spesielt er vi interessert i tiltakene knyttet til sambruksfeltene, opplyser byråd Lisbeth Iversen.

– Evalueringen vil også bli gjennomgått med regjeringen, påpeker hun.

– Fra fylkeskommunens side vil vi vurdere om noen av disse strakstiltakene kan bli innført på permanent basis, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.