Finn din butikk, restaurant eller opplevelse i Bergen sentrum

Satser for medlemskap i Bergen Sentrum

Alle medlemmer betaler et årlig markedsbidrag. Medlemskapet gjelder per bedrift, og inkluderer alle ansatte i bedriften. Markedsbidraget er fradragsberettiget som markedsføringsutgift.

Bransje Markedsbidrag/år
Handelsbedrifter 0,5 promille av netto årsomsetning
Servering/overnatting 0,5 promille av netto årsomsetning, 50% rabatt
Kultur/media 0,5 promille av netto årsomsetning, 75% rabatt
Andre bransjer 1* Kr 9.500,-
Andre bransjer 2** Kr 4.500,-
Kollektive avtaler 0,5 promille av netto årsomsetning, 50% rabatt

  *Andre bransjer 1: bank, finans, forsikring mv.
**Andre bransjer 2: annen kontorvirksomhet, tannlege, advokat, lege mv.

Slik regner du enkelt ut markedsbidraget:

Markedsbidrag kalkulator

Registrer din bedrift


Satser for byGAVEKORT

  Månedlig pris
Markedsføringsstøtte byGAVEKORT  Kr 300 + mva (fradragsberettiget som markedsføringsutgift)
  Per kjøpstransaksjon
Kjøpstransaksjonsgebyr  Kr 3,68 (uansett kjøpets størrelse)


Markedsføringsstøtte byGAVEKORT er et fradragsberettiget tilskudd fra brukerstedene til Bergen Sentrum AS som i sin helhet går til markedsføring av byGAVEKORT og dets brukersteder. Å bli brukersted for byGAVEKORT forutsetter gyldig medlemskap i Bergen Sentrum.

Registrer din bedrift


 

Øvrige vilkår

Alle priser er gjenstand for årlig justering ihht konsumprisindeks uten ytterligere varsel. Medlemskap gjelder for et kalenderår av gangen. Medlemskap fornyes automatisk for ytterligere ett kalenderår dersom medlemmet ikke har sendt oss en skriftlig utmelding senest tre måneder før kalenderårets utgang. Medlemmet er selv pliktig for at korrekt omsetningsgrunnlag er lagt til grunn for beregning av markedsbidrag. Bergen Sentrum forbeholdes retten til å korrigere markedsbidrag uten varsel dersom bedriftens reelle omsetning ikke samsvarer med valgt kategori i innmeldingsskjema.

Bli byVENN! Helt gratis!

Få tilgang på eksklusive tilbud og faste fordeler i kundeklubben byVENN.

Bli byVENN

Parkering i sentrum

Klostergarasjen

103 ledige plasser

Bygarasjen

1416 ledige plasser

Se parkeringsplassene på sms!
Send kodeord "P" til 2077
kr 3,- per melding

Bli byVENN! Helt gratis

Bli medlem i kundeklubben byVENN og motta eksklusive tilbud, nyheter og invitasjoner! I byVENN-appen får du faste fordeler, aktuelle kupongtilbud og personlig medlemsbevis.
Medlemskap er gratis. 15 års aldersgrense.

Generalsamarbeidspartnere:
 • Bergensavisen
 • Bergen Kommune
Hovedsamarbeidspartnere
 • Widerøe
 • KLM
 • Air France
 • Galleriet
 • Bergen Kino
 • Bergen Parkering
 • Hotel Norge by Scandic
 • Skyss
 • NorEngros
 • NSN AS