Gatemusikanter i Bergen

Hva er en gatemusikant?
En gatemusikant er en person som fremfører musikk i et gatemiljø.

Må gatemusikanter søke om å få tillatelse til å fremføre musikk?
Nei, gatemusikk er unntatt søknadsplikt.

Begrensninger for fremføring av gatemusikk:
Gatemusikanter tillates ikke å opptre på Torgallmenningen, samt 10 meter inn i de tilstøtende sidegatene, fra kl. 22.00 til kl. 10.00 alle dager.

Det er ikke tillatt for gatemusikanter å anvende forsterker eller høyttaler på Torgallmenningen.

Vil du vite mer om regelverket, finner du det under regler for «Leie av kommunale byrom», som finnes på www.bergen.kommune.no

Gatemusikanter omhandles i regelverkets §§ 3, 6 og 24. Eventuelle overtredelser meldes til politiet.

Brosjyre i pdf-format på forskjellige språk: