Fakta om Bergen Sentrum AS

Bergen Sentrum AS arbeider på vegne av folk og bedrifter i hele Bergensregionen for at regionen skal ha et bærekraftig, attraktivt, genuint og tilgjengelig sentrum.

Vi arbeider på ulike måter for at vi kan ha en så attraktiv og tilgjengelig by som mulig for regionens innbyggere og besøkende fra hele verden.

Ved å arbeide for at bykjernen skal bli et stadig bedre sted å bo, jobbe, leve og drive næring i, bidrar selskapet til bærekraftig byutvikling og til å sikre arbeidsplasser i hele regionen.

Selskapet er etablert av Bergen kommune, Bergen næringsråd, Visit Bergen og Sentrumsforeningen i Bergen med ca. 450 medlemsbedrifter.  Bergen Sentrum AS er Bergens offisielle non profit allmennyttige sentrumsorganisasjon.

Bergen Sentrum AS har ikke erverv til formål. Dette betyr at eventuelt overskudd i sin helhet blir benyttet videre til arbeid og tiltak som er i fellesskapets interesse. Dermed er det også i alles interesse å støtte opp under samarbeidet som vi inviterer til.

Selskapet er en pådriver for bærekraftig  byutvikling. I tillegg står vi bak arrangementer som engasjerer bredt. Bergen Sentrum AS eier datterselskapene Bergen Julemarked AS og Bergen Sentrum Netthandel AS.

Bergen Sentrum AS er også del av Norsk Sentrumsutvikling, en landsdekkende organisasjon som arbeider for at det skal være levende, trivelige og attraktive byer og tettsteder i hele Norge.

Organisasjonsnummer:

953 010 070 MVA

Selskapets navn:

Bergen Sentrum AS

Vedtektsfestet formål:

Bergen Sentrum AS har ikke erverv som formål. Formålet for selskapet er å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift i Bergen sentrum. Selskapet skal være en samarbeidspartner mellom Bergen kommune og næringslivet i Bergen. Bergen Sentrum AS skal skape økt kommersiell aktivitet og arbeide for å få flest mulig mennesker til å bruke og besøke sentrum, sikre et bredt kulturtilbud, bidra til at estetiske hensyn ivaretas, samt medvirke til bedre tilgjengelighet til og mellom byrommene. Selskapet kan også delta i andre selskaper med lignende formål og ellers ta på seg nye oppgaver som står i forbindelse med selskapets primære formål.

Selskapets aksjonærer:

Bergen kommune – 49%
Bergen Næringsråd – 17%
Visit Bergen – 17%
Sentrumsforeningen i Bergen – 17%

Datterselskaper:

Bergen Julemarked AS (org.nr. 919050446) er et heleid datterselskap av Bergen Sentrum AS.

Bergen Sentrum Netthandels AS (org.nr. 927617137 ) er et heleid datterselskap av Bergen Sentrum AS.

Medlemskap:

Har din bedrift økonomisk interesse i å utvikle sentrum for å bli mer konkurransedyktig? Som medlemsbedrift i Bergen Sentrum AS samarbeider du med nærmere 500 bedrifter om å styrke sentrums attraksjons- og konkurransekraft.

Styret i Bergen Sentrum AS:

Navn Rolle Oppnevnt av
Dag Jarle Aksnes Styreleder (Sentrumsforeningen i Bergen)
Ole Warberg Nestleder (Sentrumsforeningen i Bergen)
Anders Nyland Styremedlem (Visit Bergen)
Anton Engen Styremedlem (Bergen kommune)
Gro Kristin Boge Styremedlem (Bergen kommune)
Elisabeth Herdla Halvorsen Styremedlem (Sentrumsforeningen i Bergen)
Hågen Solheim Styremedlem (Sentrumsforeningen i Bergen)
Jeanette Heggland Styremedlem (Sentrumsforeningen i Bergen)
Birgithe M. Havre Iversen Styremedlem (Bergen Næringsråd)