gift_img
BELIGGENHET
Gatenavn: Kong Oscars gate 54
ÅPNINGSTIDER

Vandringer fra kl 23 – 03 helger
(kontortid til ulike tider)

Vi bryr oss.

Vi i Natteravnene skal bry oss om det som skjer i vårt eget nærmiljø. Vi skal være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst ved å være til stede der de er. Natteravnene er basert på frivillighet og lokale ildsjelers innsats gjennom mange år. Natteravngruppene er organisert lokalt og inngår i et landsdekkende nettverk med Natteravnrådet og Landsmøtet som øverste organ.
Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner til Natteravnene og stiller med alt nødvendig utstyr og materiell slik at det ikke skal koste noe å være natteravn. Ravnene er også forsikret direkte på vei til og fra, samt under ravning. Lokalt samarbeider mange natteravngrupper med både politi, kommune og skole, samt frivillige organisasjoner og idrettslag. Natteravnene er slik sett en viktig del av det frivillige organisasjonslivet rundt om i landet og er en pådriver i barne- og ungdomsarbeidet lokalt.
Ønsker du å bli natteravn i ditt nærmiljø, fyll ut skjema så kontakter vi deg.