Havrommet – skur 15

Havrommet er en arena for å dele og utvikle kompetanse og kunnskap om bærekraftig bruk av havrommet. Havrommet legger til rette for aktive møteplasser, samarbeidsprosjekter og sosiale aktiviteter for ulike aktører i Bergen.