Åpningstider i Bergen sentrum

Kjøpesentrene i Bergen sentrum følger Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratets retningslinjer for å bidra til å begrense virusspredningen i Norge. Sentrene er opptatt av å opprettholde så normal drift som mulig, så langt det lar seg gjøre. Dette slik at vi fortsatt kan gi våre kunder god service.

Galleriet:

Åpningstid kl 9-21 (18). Kjernetid for butikkene er 10-18 (17) og avvikende åpningstider for enkelte butikker. Se galleriet.com for oppdaterte åpningstider.

Xhibition:

Hverdager kl 09 – 20 og lørdager kl 9 – 18. Flere butikker vil fremdeles ha avvikende åpningstider i en periode fremover, mens alle har åpen i kjernetiden kl 10 – 19(18).  Se xhibition.no for til enhver tid oppdaterte åpningstider.

Kløverhuset:

Hverdager kl 10-19, lørdager kl 10-17. Flere butikker vil fremdeles ha avvikende åpningstider i en periode fremover, mens alle har åpent i kjernetiden 10-17(16). Se kloverhuset.no for til enhver tid oppdaterte åpningstider.

Sundt:

Hverdager kl 9-21, lørdager kl 9-18. Flere butikker vil fremdeles ha avvikende åpningstider i en periode fremover. Se sundtmotehus.no for til enhver tid oppdaterte åpningstider.

Telegrafen:

Mandag – lørdag kl 10-18. Se Telegrafen på Facebook for til enhver tid oppdaterte åpningstider.

Serveringssteder vil ha ulike og avvikende åpningstider fra det som fremgår ovenfor.

Det kommer ny informasjon og kunnskap om virusspredningen fra dag til dag, og dette vil kunne påvirke åpningstidene.

Følg med på de ulike sentrene og bedriftenes facebook-sider for oppdatert informasjon.

Se for øvrig https://helsenorge.no/koronavirus/ for oppdatert informasjon om koronavirus